Ordensregler og betingelser

 • Gjester melder sin ankomst til ansvarshavende og oppgir navn, fast hjemstedsadresse samt viser legitimasjon (innregistrering). Avgift for oppholdet blir å betale etter gjeldene priser. 
 • Avbestillinger må skje skriftlig senest 48 timer før ankomst, ved avbestilling senere må det betales 75% av den totale prisen. Ved avbestilling samme dag eller ved å ikke møte opp må 100% av den totale prisen betales. Dersom avreise skjer før avtalt tid  må det betales full pris for den resterende perioden. 
 • Gjester skal rette seg etter betjeningens anvisninger og plikter å sette seg inn i forskrifter som vedrøre brannvern, gass og evt. andre bestemmelser. 
 • Det benyttes bare campingutstyr av normal type og størrelse (bobil/vogn maks 8 meter pluss drag). Der er ikke tillatt å sette opp egne innretninger i tilleg til telt og campingvogn f.eks. gjerde, plattform o.l. uten tillatelse fra plassens ansvarshavende. Graving i bakken må ikkje finne sted. 
 • Hunder holdes i bånd, i kort linje, skal luftes utenfor campingområdet og skal ikkje være for sjenanse ovenfor andre. Eiger skal fjerne bæsj umiddelbart. 
 • Det vises hensyn overfor andre gjester og campingplassens naboer. Bilkjøring (max 15 km/t) er bare tillatt mellom innkjørsel og egen tildelt plass. På den tildelte plassen skal gjesten sørge for god orden og renslighet. Radio, TV, musikkinstumenter o.l. brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen og absolutt stillhet mellom kl. 23:00 og 07:00. Enhver bruk av skytevåpen og fyrverkeri er forbudt, likeså spill eller lek som kan være sjenerende eller farlig for andre. Salg på plassen er kun tillatt med eierens samtykke. 
 • Avfall legges bare i avfallsdunkene. Personlig vask, klesvask, oppvask og skylling skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene. 
 • Det er ikke lov å lada El-bil på plassen og bilvask er ikkje lov.
 • Det er ikke lov å bruke varmelamper eller varme opp fortelt med utstyr som går for strøm.
 • Campingplasseieren eller hans personale kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som blir gjørt på plassen må betales av sakevolderen. 
 • Ved avreise må det benyttede område etterlates rent og ryddig, avreisetid er kl. 12:00.
 • Departements forskrifter av 28/12 1966 må dessuten overholdes. 
 • Gjester som opptrer beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden skal viser bort om nødvendig med politiets hjelp.  Det samme gjelder gjester som foretar avtrede utenfor de oppsatte klosetter eller på annen måte forurenser plassen. 
 • Det skal være nattero mellom kl. 23:00 og kl. 07:00. Politie kan samtykke i at et fellesarrangement avsluttes snere enn kl. 23:00. 

Følg disse reglene og både du og de andre gjestene vil få et like hyggelig opphold!